Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu


Nagłówek

Aktualności

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:   Administratorem danych osobowych klientów, pracodawców, osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu, ul. Sieradzka 56 a, 98-300...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu realizuje projekt pn. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.   Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku...

Nabór do służby w Policji.

Zostań jednym z nas - być może to właśnie na Ciebie czekamy ! Łódzki Garnizon Policji liczy 22 komendy miejskie i powiatowe oraz 36 komisariatów. Służbę w nim pełni 6015 funkcjonariuszy. W 2017 roku do służby przyjęto 205 nowych funkcjonariuszy. Na rok 2018 zaplanowano dobór kolejnych 405 w sześciu naborach : 20 marca –...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (II)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu realizował projekt pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (II) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020   Oś priorytetowa I Osoby...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (II)

  Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2017r. realizował projekt pn. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu było...

Skorzystaj ze środków na aktywizację osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu informuje, iż posiada do dyspozycji środki finansowe na: aktywizację osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 18-30 lat , w tym na realizację: staży, prac interwencyjnych, bonów na zasiedlenie, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz...

Mocni w Biznesie 2017

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego. Przez wszystkie edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu informuje, że w 2017 r. pozyskał środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej o nazwie Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale. Planowany okres realizacji programu:...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu informuje, że w 2017 r. pozyskał środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej o nazwie Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Planowany okres realizacji programu:...

Program Regionalny „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”.

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu na podstawie zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi porozumienia realizuje Program Regionalny „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat". Cel programu: Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat. Całkowita wartość programu: 423...

Wyświetlanie 1 - 10 z 15 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę