Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu


Nagłówek

Aktualności

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:   Administratorem danych osobowych klientów, pracodawców, osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu, ul. Sieradzka 56 a, 98-300...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (IV) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.   Wartość projektu: 1 470 378,00 zł Maksymalny poziom dofinansowania...

Nabór do służby w Policji.

Zostań jednym z nas - być może to właśnie na Ciebie czekamy ! Łódzki Garnizon Policji liczy 22 komendy miejskie i powiatowe oraz 36 komisariatów. Służbę w nim pełni 6015 funkcjonariuszy. W 2017 roku do służby przyjęto 205 nowych funkcjonariuszy. Na rok 2018 zaplanowano dobór kolejnych 405 w sześciu naborach : 20 marca –...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (II)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu realizował projekt pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (II) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020   Oś priorytetowa I Osoby...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (II)

  Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2017r. realizował projekt pn. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu było...

Mocni w Biznesie 2017

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego. Przez wszystkie edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (III)

 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (I)

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu w okresie od 01.06.2015 r. do 30.06.2016 r. realizował projekt pn. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (I) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu było zwiększenie...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (I)

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych     Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2016 r. realizował projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (I) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Gwarancje dla młodzieży

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, iz pod adresem  gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży" , w ramach której publikowane są informacje dotyczące: programu "Gwarancje dla młodzieży" oferty dla młodzieży realizatorów programu ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę