Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu


Rynek pracy

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej      Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu pozyskał dodatkowe środki na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i...

Powiat Wieluński / Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie wieluńskim I " współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet FELD.07 „Fundusze europejskie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę