Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej      Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu pozyskał dodatkowe środki na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i...

Powiat Wieluński / Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie wieluńskim I " współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet FELD.07 „Fundusze europejskie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę