Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu


Nagłówek

Aktualności

Rozeznanie cenowe na organizację kursu pn. Zaawansowanie techniki strzyżeń i koloryzacji

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych do składania ofert na organizację kursu "Zaawansowane techniki strzyżeń i koloryzacji" dla 1 osoby bezrobotnej. ...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu realizuje projekt pn. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.   Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku...

Nabór do służby w Policji.

Zostań jednym z nas - być może to właśnie na Ciebie czekamy ! Łódzki Garnizon Policji liczy 22 komendy miejskie i powiatowe oraz 36 komisariatów. Służbę w nim pełni 6015 funkcjonariuszy. W 2017 roku do służby przyjęto 205 nowych funkcjonariuszy. Na rok 2018 zaplanowano dobór kolejnych 405 w sześciu naborach : 20 marca –...

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Informacjadla osób bezrobotnych zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  w 2018 roku. Powiatowy Urząd Pracy w wieluniu informuje, iż procedura składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności godpodarczej,...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (II)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu realizował projekt pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (II) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020   Oś priorytetowa I Osoby...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (II)

  Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2017r. realizował projekt pn. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu było...

Wykaz zawartych umów

Załączniki Wykaz zawartych umów za sierpień 2017.pdf Wykaz Zawartych Umów za wrzesień 2017.pdf Wykaz Zawartych Umów za wrzesień 2017.pdf ...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów.*

    Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd...

Mocni w Biznesie 2017

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego. Przez wszystkie edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu informuje, że w 2017 r. pozyskał środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej o nazwie Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale. Planowany okres realizacji programu:...

Wyświetlanie 1 - 10 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę